اپلیکیشن جلوا


اپلیکیشن جلوا

تبلیغات هوشمند بر بستر واقعیت افزوده و تحلیل داده

این اپلیکیشن به همراه وب ، محصول شرکت هوشمند آرمان هماره می باشد که دارای پنل مدیریت وب عالی هم در جهت اپ و هم در جهت AR است . این محصول برای نمایش نوین و شیوه جدید معرفی شرکتها و محصولاتشان  می باشد.