اپلیکیشن نوتوپیا


اپلیکیشن نوتوپیا

اولین نوشت افزار هوشمند درایران

اپلیکیشنی جامع، محصول شرکت هوشمند آرمان هماره در جهت هوشمند سازی کتب و سررسید های کاغذی بر بستر  واقعیت افزوده و هوش مصنوعی با نوآوری های نوین برای اولین بار در ایران به همراه وب.

لینک دسترسی : نوتوپیا