عقاب


این محصول به سفارش شرکت عقاب و برای دریافت
 فایل های مالتی مدیا از طرق مختلف (سایت،اینترنت،مودم و...)بر روی گوش های موبایل بوده است.