میزان


این محصول برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 طراحی و تولید شد که قابلیت رای دادن به کاندیدای مورد علاقه برای هر فرد فقط برای یکبار امکان پذیر است همچنین قابلیت رای به کاندیدای مورد نظر در مرحله دوم انتخابات و مشاهده تعداد آرای تمامی کاندیدا به صورت لحظه ای و دیدن آرشیو هر کاندید از ویژگی این محصول است.