محله یار


محله یار سامانه ای جامع برای ارسال مستقیم مشکلات مردمی به واحد مربوطه است که شامل ارسال عکس ، فیلم و موقعیت مکانی و ... است.همچنین در این محصول انواع محتوای بصری و نگارشی اعم از گویش های محلی، کتابخانه،حقوق شهروندی،کسب و کار و ...گنجانده شده است.