موبو قانون


موبو قانون زیست بوم خدمات قضایی است که در کنار محتوای  مناسب تولید شده و تیم وکلای مجرب و برنامه ای جامع توانسته است آگاهی اقشار مختلف جامعه را از حقوق خود و دیگران بالاببرد.
از ویژگی های این محصول دسته بندی کاملا ساده،روان و مجزا برای مواد،یادداشت های صوتی و متنی برای هر ماده،جستجوی هوشمند صوتی،سرعت پخش ماده و ...
این محصول یک اپلیکیشن کامل در زمینه خدمات قضایی است.