سامانه پیامکی


این اپلیکیشن یکی از 3 مجموعه نرم افزاری سامانه پیامکی بوده است که بنده  طراحی(دیزاین) و توسعه قسمت اپلیکیشن این محصول رو بر عهده داشتم.این محصول از قسمت های مختلف پنل مدیریتی تحت ویندوز و وب ،قسمت اپ و بخش سرور ، بخش پنل پیامکی و رمز نگاری آن و... تشکیل شده است.

این محصول برای وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی طراحی شده است.