رسانه مذهبی


این اپلیکیشن در ابتدا به علاقه شخصی خودم طراحی شد، 

بعد از مدتی مورد توجه یکی از رسانه های خبری قرار گرفت و باعث سرمایه گذاری آن واحد روی محصولم شد،

ازاین ویژگی های این محصول میشه به آرشیو کامل مداحی و سخنرانی ، قابلیت دیدن تعداد کامل مداحی ها ،نظرات، علاقه مندی ها،دسته بندی همه ساله، موضوع بندی سخنرانی ها،تفکیک مداحی ها به نوع و مناسبت جدا،ذخیره سازی مداحی و سخنرانی دلخواه و لیست علاقه مندی ها جدا و جستجو وفیلتر پیشرفته و ...

اشاره کرد.

 همینک هم در مراحل نهایی توسعه و انتشار هستیم.

حتما بعد از انتشار نهایی،نام و جزییات بیشتر از این اپلیکیشن خواهید شنید.